Tophane Mah. Palandöken Cad. Esnaf Sarayı No:2/1 Merkez/RİZE

Dijital Tagoğraf Kullanım Zorunluluğu


Tarih : 20.12.2019 08:24

1996 Model ve Üstü tüm araçlar 31.12.2019 Tarihinden itibaren dijital Takograf kullanmaları zorunludur.


Bilindiği gibi Karayolları Trafik Kanunu gereğince Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf bulundurulması ve kullanılır durumda olması zorunludur. Bu kapsamda, ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin, taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullanması ve bunlara taşıt kullandırılması yasaklanmıştır. Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği gereğince yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması zorunlu olan 1996 model ve üstü tüm araçların 31.12.2019 tarihinden itibaren dijital takograf kullanmaları zorunludur.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ilgi genelgesinde; Bakanlığın Sayısal Takograf Sisteminin ülkemizde bütünleşik bir sistem olarak uygulanması için kurumlar arası koordinasyon ve organizasyonla ilgili tüm sorumlulukları üstlendiği, bu kapsamda da sayısal takograf kartlarının alınması, değerlendirilmesi, kişiselleştirilmesi, sahiplerine dağıtılması, sayısal takograf cihazları ve kartlardan veri toplanması ve analizi sürecindeki iş ve işlemlerin Bakanlık denetiminde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gerçekleştirileceği, Sayısal Takograf Kart başvurularının ise il merkezleri olmak üzere TOBB’a bağlı yetkilendirilmiş Ticaret/Sanayi Odaları veya Ticaret ve Sanayi Odaları aracılığı ile kabul edileceği bildirilmiştir. Bu kapsamda;

1.Sayısal (Dijital) Takograf Cihazlarının Kullanımı

Yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf cihazı kullanması zorunlu olan Kamyon, çekici ve otobüslerde 31.12.2019 tarihinden itibaren dijital takograf cihazının kullanılması zorunludur.

2.Sayısal Takograf Sürücü Kartı

a) Sayısal Takograf Sürücü kartları 5 yıl geçerlidir.

b) Sürücü için kişiselleştirilmiştir.

c) Ortalama 28 günlük faaliyet (sürüş ve dinlenme) verilerini hafızasında tutar.

3.Sayısal Takograf Sürücü Kartı Başvuru Esasları a)Sayısal Takograf Sürücü Kartı almak isteyenler, ön başvurularını http://staum.tobb.org.tr internet üzerinden gerçekleştirdikten sonra; ön başvuru esnasında belirlediği başvuru merkezine, sürücü belgesi ve fotokopisi, mesleki yeterlilik (SRC) belgesi, nüfus cüzdanı, 1 adet biyometrik fotoğraf, kart ücretinin yatırıldığını gösterir belge ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

b) Kart için ön başvuru yapan başvuru sahipleri 1 yıl içerisinde yetkilendirilmiş kayıt merkezlerine başvurarak başvurularını tamamlamak zorundadırlar.

c) Kart başvurusu yapıp ödeme yapmayanların başvuruları 45 gün sonra sistemden silinmektedir.

d) Sayısal takograf kartlarının teslim alındığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde uygun bir cihazda denenmesi ve çalışır vaziyette olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.

e)Bozuk veya çalışmayan kartlar yetkilendirilmiş kayıt merkezlerine müracat edildiğinde 10 işgünü içerisinde ücretsiz olarak yeniden üretilmektedir. 30 günden sonra yapılan bozuk kart müracaatları ücreti mukabilinde değiştirilmektedir.

f) Sayısal takograf kartlarının kaybedilmesi, çalınması veya denetim görevlilerince el konulması halinde kart sahibi tarafından yetkilendirilmiş kayıt merkezine bildirimde bulunulması gerekmektedir. Yeni kart almak içinde bu merkezlerden talepte bulunulması gerekmektedir.

g) Kart yenileme taleplerinde, sayısal takograf kartlarının kaybedilmesi, çalınması, denetim görevlilerince el konulması, karta veya yongasına müdahale edildiğinin tespit edilmesi durumunda, ilk sayısal takograf kartı başvurusu yapıldığı tarihten itibaren, 2 defadan fazla yenileme başvurusu yapılması halinde bir önceki kart verme tarihi üzerinden 6 ay geçmedikçe karşılanmamaktadır. Süresi dolmadan yapılacak kart yenileme işlemleri için, ilk başvuruda istenen belgelerin yanı sıra, süresi dolmadan yenileme nedeninin de belgesi sunulmalıdır.

h) Eksiksiz başvuruların 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılacağı bildirilmiştir.

4. Sayısal Takograf Sürücü Kartı Verilerinin Yüklenmesi

a) Sayısal takograf sürücü kartı sahipleri, sayısal takograf sürücü kartlarında kaydedilen verileri en çok 25 günde bir defa kart verme otoritesine gönderilmelidir.

b) Sayısal takograf sürücü kartlarında kaydedilen veriler, araç sahibi şirketler tarafından da kart verme otoritesine gönderilecektir.

c) Araç yetki belgesi sahipleri, sürücülere ait verilerin aktarılmasından sürücüleriyle birlikte sorumlu tutulmaktadır.

d) Takograf cihazları şirket kartı ile 3 ay da bir yedeklenip https://staumanaliz.tobb.org.tr/internet adresindeki Veri Toplama ve Analiz Sistemine yüklenmelidir.

e) Kart verisi cihaz ile indirilmişse indirilen kart verisi dosyası (ddduzantılı dosya) https://staumanaliz.tobb.org.tr/ adresinde mevcut web sayfası üzerinden internet kullanılarak yüklenir.

f) Kiosk kullanıldığında kart verisi doğrudan (TOBB resmi kioskları) TOBB sistemine aktarılır. Bu kapsamda; mülkiyeti Federasyonumuza ait olan Konya Kulu, Sivrihisar, Kırşehir, Kırıkkale Tesislerimizde, veri yükleme istasyonu (kiosk) kurulmuştur. Sayısal takograf sürücü kartı sahipleri, sayısal takograf sürücü kartlarında kaydedilen verileri kiosklar vasıtasıyla kart verme otoritesine sorunsuz olarak gönderebilmektedirler.

5. Takograf Cihazı bulunan araçları kullanan şoförlerimizin dikkat etmesi gereken hususlar

a)Günlük sürüş süresi 9 saati geçemez.

b)Devamlı olarak 4,5 saatten fazla araç sürülemez.

c)4,5 saatlik sürekli araç kullanımı sonunda 45 dakikalık mola verilmesi zorunludur. 45 dakikalık mola, her biri en az 15 dakikalık 3 parçaya da bölünebilir.

e)6 günlük araç kullanma süresinden sonra 1 günlük hafta tatilini kullanılması zorunludur. Hafta tatili en az 24 saattir.

f)Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda 12 gün süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra 2 günlük hafta tatilini kullanmak zorunludur.

g)Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi 90 saati aşamaz.

h)24 saat içerisinde 11 saat kesintisiz dinlenmek zorunludur. Bu süre, biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilir.

ı)Aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede her bir şoför en az 8 saat kesintisiz olarak dinlenmelidir.